Lars Rustbøle (1887-1985) om Bibelens verdi

Lars Rustbøle (1887-1985)

om Bibelens verdi

 

Lars Rustbøle skriver i boka "Et ord til alle":

"Allting er dyrt, sier du. Guds ord har i alle fall ikke steget i pris. I år 1400 kostet en bibel like mye som en bil i våre dager. Du kan overalt i landet vårt kjøpe den hele bibel for tyvendeparten av hva Luthers oversettelse av Det nye testamente kostet i 1522. Du kan gå over ”gata” og kjøpe den. Våre forfedre visste nesten ikke hvordan de skulle få tak i Boka som de hadde hørt så mye om og som få av dem hadde sett. Hvis du kunne gitt en av dem en gammel utslitt bibel, ville de grått av glede og vist den fram til slekt og venner. Den var gjevere enn et kostbart smykke, for den var jo nesten ikke å få for penger.

Har du gjort deg nytte av dette store prisnedslaget, og har du takket Gud for det? (Rustbøle, 1968, s. 210)"

Den norske forfatteren Lars Gulliksen Rustbøle, født 6. mars 1887 i Uvdal i Buskerud fylke, skrev en lang rekke romaner og fortellinger med kristelig livssyn, i tillegg til andaktsbøker og annen oppbyggelig litteratur. Med et samlet forfatterskap på rundt 70 bøker er han én av Norges mest produktive og leste forfattere, og flere av bøkene hans har kommet i mange og store opplag, anslagsvis med et samlet opplag på 1,2 millioner i Norge. Lars Rustbøle døde 4. desember 1985, 98 år gammel.


Kilder:

Rustbøle, Lars. (1968).
Et ord til alle. Oslo: Norsk Litteraturselskap.

Lars Rustbøle. (2009, 15. februar). I Store norske leksikon. Hentet 22. desember 2013 fra http://snl.no/Lars_Rustb%C3%B8le.