Kapittel 10 (siste kapittel) i boka "Lykkens hemmelighet" av Billy Graham

Kapittel 10

Veien til lykke

 

"Kong Georg V skrev på tittelbladet til Bibelen til en av sine venner: ”Lykkens hemmelighet er ikke å gjøre det du har lyst til, men å lære å ha lyst til å gjøre det du bør.”

Altfor mange tenker på lykken som noe som kommer og går, og som vi stadig må søke etter. Men lykken er noe som en ikke finner ved å søke den. Den er ikke noe mål i seg selv. Det står ingen krukker med gull ved foten av regnbuen, slik som vi trodde da vi var barn. Gull må vinnes ut av jorden eller sanden.

Jesus sa en gang til sine disipler: ”Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg (Matt. 6, 33).” Det han talte om, som vi skulle få i tillegg, var alt dette som får oss til å kjenne oss lykkelige og trygge, mat, drikke, klær, hus. Han ba oss ikke å la disse tingene bli noe mål i livet for oss, men å ”søke Guds rike”. Da ville alle disse tingene bli gitt oss.

Der har vi lykkens hemmelighet: ”Søk først Guds rike…så skal dere få…alt…i tillegg.”

På de foregående sidene har vi forsøkt å fortolke Jesu rettledning til lykke. Vi er oppmerksom på at denne fortolkningen på mange måter kommer til kort, både i innhold og klarhet. Jo mer vi leser denne innledningen til Bergprekenen, jo mer visdom ser vi skjult i den, og jo mer overbeviste blir vi om at hvis den blir lest med ettertanke og under bønn og praktisert i livet, vil en dypere lykke komme oss til del.

Idet vi summerer opp lykkens hemmelighet innenfor saligprisningens ramme, vil vi foreslå en vei å gå for å få del i et overstrømmende liv:

 

Vær klar over din åndelige fattigdom

La ikke stoltheten si: ”Jeg er rik og har overflod på alt og mangler ingen ting (Joh. Åp. 3, 17).” Husk at din egen rettferdighet er som skitne filler, og at frelsen ikke er ved gjerninger, men en Guds gave. Glem aldri den første saligprisningen: ”Salige er de fattige i ånden, for himmelens rike er deres.”

Gud måler menneskene etter deres ydmykhet og ikke etter de store resultatene og rike evnene.

 

Bli sikker på at du har mottatt Kristus

Husk at trosbekjennelser, kultur og eksemplarisk liv ikke kan frelse oss. Det er Kristus som frelser. Bibelen sier: ”Men alle de som tok imot ham, ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn (Joh. 1, 12.”

La oss tenke oss at du ville reise til England med Queen Elizabeth. Du reiser til New York og får opplysninger om båten og blir overbevist om at det er en sikker og god båt, som har ført tusener trygt over Atlanteren. Du kan endog bekjenne din tro på båten ved å si: ”Jeg tror sikkert det er en god båt, som trygt kan føre meg over til England.” Alt dette kan du gjøre uten noen gang å komme over Atlanteren.

Det er ikke nok å vite noe om Kristus. Det er heller ikke nok å være overbevist om at han er verdens frelser. Å bekjenne din tro på ham, som vi gjør i den apostoliske trosbekjennelse, er heller ikke nok. Å tro at han har frelst andre er ikke nok. Du tror ikke virkelig på Kristus før du har overgitt ditt liv til ham og tatt imot ham som din frelser.

Du kan best demonstrere din tillit til en bank ved å sette pengene dine inn i den. Du kan best vise din tro på en lege ved å overlate deg i hans hender når du er syk. Du kan best bevise din tillit til en båt ved å gå om bord og reise med den. Du kan best vise din tro på Kristus ved å betro ham ditt liv og uten forbehold ta imot ham som din frelser.

 

Bevar en sønderknust ånd

Bibelen sier: ”Et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, o Gud, ikke forakte (Salme 51, 17).” La stadig syndsbekjennelsen strømme ut av ditt hjerte. Husk at det var til kristne Johannes skrev: ”Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet (1. Joh. 1, 9).”

Et dannet menneske er rask til å komme med en unnskyldning hvis han har gjort noe galt. Hvis en herre snubler over en dames fot, venter han ikke en uke før han sier: ”Unnskyld!” Han sier det straks.

Når du bryter Guds lov, lar et sint og bittert ord slippe fra deg, eller tenker en uren tanke, bør du øyeblikkelig bekjenne synden for Gud. Og etter sitt ord vil han tilgi deg og rense ditt hjerte og forvandle deg til å bli lik ham.

 

Vær følsom for andres nød

I kristendommens evige triangel er Gud først, andre nummer to og du selv nummer tre. ”Gled deg med de glade, og gråt med de gråtende (Rom. 12, 15).” Vis sympati, toleranse og forståelse. Glem ikke den tredje hemmeligheten til lykken: ”Salige er de som sørger, for de skal trøstes.”

Det er ingen glede i livet som er større enn gleden ved å dele med andre. Vær ikke tilfreds med å ha overflod når millioner lider mangel. Husk hver gang du leser i Bibelen at millioner har ingen Bibel å lese i. Når du lytter til evangeliets forkynnelse, tenk da på at over halvparten av jordens befolkning aldri har hørt evangeliet forkynt. La ditt liv, dine midler og dine bønner bli delt med disse millionene som ennå ikke vet hvem som skal hjelpe dem, de kristne eller kommunistene.

 

Vær ingen halvhjertet kristen

Det er altfor mange av dem i verden allerede. Verden har dyp respekt for mennesker som er alvorlige i sin tro.

Bibelen forteller at vi kan ikke tjene Gud og mammon. Det lar seg ikke gjøre å tjene to herrer. I dag er altfor mange såkalte kristne lik kameleonen, som skifter farge etter omgivelsene. Slev en fiendtligsinnet verden er rask til å skjelne mellom en ekte kristen og det motsatte.

 

Lev et overgitt liv

Bibelen taler meget klart om denne saken. Den sier: ”Vet dere ikke at når dere byr dere fram for noen som tjenere til lydighet, da er dere også tjenere under den som dere så lyder, enten det er under synden til død eller under lydigheten til rettferdighet (Rom. 6, 16).”

En venn av David Livingstone sa en gang: ”Da jeg så Livingstone praktisere dette livet ”forlat alt og følg meg!” ble jeg en kristen til tross for meg selv.” Verden kjenner ingen større utfordring enn et overgitt liv.

Sherwood Eddy intervjuet tjue unge kommunister en dag i Moskva, og spurte hver enkelt hvor mye tid han ofret på partiet hver dag. Ingen av dem ga mindre enn tre timer i partiets tjeneste, og enkelte ga helt opp til ni timer hver dag for å vitne om sin politiske overbevisning. Han sa at det så ut som om Karl Marx har flere vitner i vår tid enn Jesus Kristus. Det er ikke noe rart at kristendommen ikke har hatt større fremgang i vår tid. Overgi deg til Gud!

 

Bli fylt av Ånden

Menn som har beveget verden, har vært åndsfylte. Fylt med Den Hellige Ånd snudde de første disiplene verden ”opp ned”. Fylt med Ånden frelste John og Charles Wesley en stor nasjon fra moralsk og politisk sammenbrudd. Fylt med Ånden satte Francis Asbury, George Fox, Johathan Edwards, Charles Finney og David Brainard Amerika i brann for Guds rike. Fylt med Ånden rystet D. L. Moody og Ira Sankey to kontinenter ut av sin åndelige dvale. Sivilisasjonens tidevann har steget, nasjonenes kurs har forandret seg, og historiens sider er opplyst av beretningen om menn som har vært fylt med Den Hellige Ånd.

Bibelen sier til en generasjon som er overgitt til et misbruk av alkohol og nytelser: ”Drikk dere ikke drukne av vin, for i det er det ryggesløshet, men bli fylt av Ånden (Ef. 5, 18).”

 

Søk Åndens frukter i ditt liv

Bibelen sier: ”Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet (Gal. 5, 22-23).”

Du sier: ”Jeg er ikke i stand til å produsere denne frukten. Det er helt umulig for meg!”

Det er jeg enig i. Det vil si, du kan ikke produsere den i din egen kraft. Husk at Bibelen sier: ”Åndens frukt er…” Når Guds Ånd bor i deg, vil han produsere frukten. Du har ikke noe annet å gjøre enn å berede jordbunnen i ditt hjerte gjennom alvorlig hengivelse og overgivelse, slik at Han får mulighet til å produsere det han vil.

Om du har et frukttre i hagen, men jorden ikke gjødsles og skadedyrene blir utryddet, vil det ikke gi noen rik høst.

Som kristne mennesker har vi Guds Ånd i oss. Men vi har ansvaret for å holde synden borte fra våre liv slik at Ånden kan få produsere sin frukt i oss.

 

Bli grunnfestet i Guds ord

Abraham Lincoln sa i et brev til en venn: ”Jeg er travelt opptatt med å lese Bibelen. Tilegn deg alt du kan av denne boken. Så vil du leve og dø som et bedre menneske.”

Store menn har gjort den til sin viktigste lesning og pålitelige veileder. Herbert J. Taylor, tidligere internasjonal president for Rotary, fortalte meg at han begynner hver dag med å lese Bergprekenen høyt.

Begynn dagen med Boken, og la Ordet tale til din sjel når den er slutt. La den være den faste grunnvollen som du bygger på. La den være det livets brød som du nærer din sjel med. La den være det Åndens sverd som hugger alt ondt ut av ditt liv, og danner deg til å bli lik Kristus.

 

Vitne om Kristus

Jesus sa: ”Dere er verdens lys…La således deres lys skinne for menneskene, at de kan se deres gode gjerninger og prise deres Far, som er i himmelen (Matt. 5, 14-16).”

Et trofast vitne er like mye verd som tusen stumme professorer i religion.

Tom Allan, Skottlands berømte predikant, ble ført til Kristus ved å høre en soldat synge en enkel evangelisk sang. Han sa at det verken var sangen eller røsten som gjorde det, men det var den ånden som soldaten sang i – noe med hans måte å synge på, noe med det uttrykket han ga for sin oppriktighet – som overbeviste ham om hans onde liv og førte ham til Frelseren.

Vår tro vokser når vi gir inntrykk for den. Hvis vi skal få beholde vår tro, må vi dele den med andre. Vi må vitne om den.

 

Husk at Herren er nær deg

Jesus sa: ”Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende (Matt. 28, 20).” Husk at Kristus alltid er nær deg. Si ikke noe som du ikke vil at han skal høre. Gjør ikke noe som du ikke vil at han skal se. Gå intet sted hvor han ikke passer inn. Men han er ikke med deg bare for å dømme deg. Han er nær for å trøste, beskytte, lede, oppmuntre, styrke, rense og hjelpe. Han vil ikke bare være med deg inntil ”verdens ende”, men han vil være med deg i en verden uten ende – gjennom alle evigheter.

 

Lær å be

Jesus sa at de ”alltid skulle be og ikke bli trette (Luk. 18, 1).” Han sa en annen gang:

”Be til din Far som er i det skjulte, og din Far som ser i det skjulte, skal lønne deg åpenlyst (Matt. 6, 6).”

Bønn er ikke bare å begjære. Det er også å lytte etter Guds tale.

Frank Laubach sier: ”Den høyeste bønn er en samtale som går begge veier, og for meg er det viktigste å lytte til det Gud sier.”

Verdens fremste kristne har hatt bestemte tider for bønn. John Wesley sto opp klokken fire om morgenen og begynte dagen med bønn, etterfulgt av en times bibelstudium.

Jeg foreslår at du finner en bestemt tid til å pleie samfunnet med Herren. Bli enig med ham om en tid, og hold den. Du vil aldri angre det, for ”en rettferdig manns bønn har stor kraft i sin virkning (Jak. 5, 16).”

 

La din åndelige smak utvikles

”Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes.”

Den åndelige smaken kan kultiveres på samme måte som den fysiske smaken. Jeg likte ikke surmelk. Men de fortalte meg at jeg hadde godt av å drikke det, derfor forsøkte jeg å like det, og nå er jeg meget begeistret for det.

Til å begynne med vil det ikke være så lett å lese Bibelen, vitne og be. Men etter at du har kjent en styrken som disse nådemidlene gir deg, vil de bli en del av din daglige rutine, på samme måten som på puste og spise. Dette gir styrke til sjelen.

 

Kritiser ikke andre

Kritikk av andre kan kvele din åndelige vekst. Fremhev ikke deg selv på bekostning av andre. Hvis du roser andre, vil andre rose deg. Men hvis du fordømmer andre, vil de i sin tur fordømme deg. Kritikk avler kritikk, men ros avler ros. Jesus sa: ”Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet.”

 

Vær ikke misunnelig på andre

To av de mest ødeleggende syndene i vår tid er misunnelse og havesyke. Misunnelse kan forårsake skipbrudd på ditt åndelige liv og frata deg all din åndelige makt. Den kan også ødelegge din sosiale stilling og svekke ditt kristne vitnesbyrd. Bli ikke bundet av slike ødeleggende onder! Det kan tilintetgjøre din lykke og frarøve deg sødmen i livet.

 

Elsk alle

Bibelen sier: ”La kjærligheten være oppriktig, avsky det onde, hold fast ved det gode (Rom. 12, 9).” Kristi kjærlighet i oss vil omfatte alle, hvis den ikke hindres av våre fordommer og vår ondskap. Kristus i oss vil fortsette å elske endog våre fiender, hvis han ikke hindres av vår selviskhet.

 

Stå frimodig for det som er rett

Horace Pitkin, sønn av en velstående forretningsmann, ble omvendt og reiste til Kina som misjonær. Han skrev til en venn i Amerika: ”Det vil ikke vare lenge før vi vet med sikkerhet om vi bet kan tjene ham der oppe eller her nede.” Kort tid etter stormet pøbelen porten, hvor Pitkin forsvarte kvinner og barn. Han ble halshugget, og hodet ble ofret på alteret til en avgud, mens kroppen hans ble slengt i en grøft sammen med ni kinesiske kristne. Sherwood Eddy skrev om ham og sa: ”Pitkin vant flere ved sin død enn han ville ha kunnet vinne ved sitt liv.”

Kristus behøver i dag menn og kvinner med martyrsinn! Våg å stå for ham, sterk og uten kompromiss.

 

Lær å slappe av i Kristus

Jeg så en gang på en liten gutt som skulle lære å gå. Så lenge som han holdt øynene festet på moren, var han avslappet og hadde god balanse, men når han så ned på de små, vaklende beina sine, falt han.

Simon Peter kunne gå på bølgene så lenge han hadde øynene festet på Kristus, men da han så bort fra Frelseren, sank han.

Det er vanskelige tider vi lever i. Menneskene er plaget av anspenthet, angst og frykt. Det er ikke noe som kan løse denne anspentheten slik som en sikker tro på Kristus.

Personlig, når jeg i mitt arbeid blir bedt om å tale ofte to eller tre ganger til store menneskemasser, finner jeg at jeg blir nervøs og anspent. Når denne anspentheten tiltar, finner jeg et sted hvor jeg kan legge meg ned og slappe av. Etter en stille, enkel bønn gjentar jeg disse ordene i barnslig tro: ”Jeg makter alt i Ham som gjør meg sterk.” På denne måten blir jeg fullt bevisst hans styrkende nærvær. Enkelte ganger har jeg kommet ut fra store stadionmøter etter å ha talt til store folkeskarer under de mest ugunstige omstendigheter, like frisk og opplagt som om jeg skulle komme rett fra sengen etter en god natts søvn.

Du kan også lære å slappe av i Kristus.

 

Bli ikke offer for vrangforestillinger

Vær ikke for følsom for kritikk og ta ikke deg selv for alvorlig. Dette er hemmeligheten til ulykken. Mange egosentriske mennesker er offer for slike sinnstilstander. Selv om folk akdri kritiserer dem, innbiller de seg at noen gjør det, og de lider av sjelelig helvetesangst.

Et menneske som lider av vrangforestillinger kan se to som snakker alvorlig sammen. Øyeblikkelig tror han at de diskuterer hans feil. Han trekker seg tilbake til sitt eget sinns torturkammer, hvor han produserer ulykke i stor stil. Flykt fra slike vrangforestillinger som fra pesten.

 

Husk at du er udødelig og skal leve for evig

Å vente en fullkommen lykksalighet her i tiden, er å vente litt ofr mye. Glem ikke at dette livet bare er garderoben for evigheten. Jesus sa i saligprisningene at her i livet er det forfølgelse, baktalelse, spott og løgn. Men han sa også: ”Gled og fryd dere, for deres lønn er stor i himmelen.”

Han mente tydeligvis at en relativ lykke her i tiden skal føre til en fullkommen lykke i evigheten. Her har vi merker av vår jordiske arv, men i himmelen skal vi finne lykken i fullt mål.

En kristen tenker og handler med evigheten for øyet. Han blir ikke bitter om tingene utvikler seg annerledes enn han hadde ventet. Han vet at den nåværende tids lidelser ikke er å akte mot den herlighet som skal åpenbares på oss siden. Derfor gleder og fryder han seg.

I prærievognens dager, da Vesten var fylt av gull, led pionerene de største lidelser på prærien, i fjellene og i ørkenen, og angrep fra de innfødte, fordi de visste at bakenfor alt dette lå det gylne California og ventet som belønning.

Da Bill Borden, sønn av de velstående Bordens reiste ut til Kina som misjonær, mente mange av hans venner at han var dum som kastet bort sitt liv med å omvende noen få hedninger. Men Bill elsket Kristus og sine medmennesker. Han hadde ikke vært lenge ute før han ble syk og døde. Ved siden av sengen fant de et notat som han hadde gjort før han døde. Der sto det: ”Intet forbehold, ingen retrett og ingen beklagelse.”

Bill hadde funnet større lykke i noen få års selvoppofrende tjeneste enn de fleste mennesker finner i hele sin livstid.

Mange tusen mennesker har funnet lykken i Kristus. Du kan også finne den! Men husk: Så lenge du søker direkte etter den, finner du den aldri. Lykkens Herre sa: ”Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg (Matt. 6,33) (Graham, 1963, s. 153-166).”

 

Kilde: Graham, Billy. (1963). Lykkens hemmelighet. Kristiansand: Ansgar forlag.