Provosert abort kan gi psykiske ettervirkninger

Provosert abort kan gi psykiske ettervirkninger

-Dette er den første norske undersøkelsen om ettervirkninger etter spontanabort, og den hittil største norske undersøkelsen om ettervirkninger etter provosert abort, forteller Anne Nordal Broen som til daglig arbeider som lege ved Modum Bad Nervesanatorium.

Anne Nordal Broen tok sin doktorgrad på ettervirkninger etter abort, der hun sammenligner resultatene hos kvinner med spontanabort og provosert abort. Hun disputerte ved Universitetet i Oslo i januar 2006.

Hun gjorde sine undersøkelser ved Sykehuset Buskerud blant 120 kvinner i perioden 1998-2004, der 40 hadde opplevd spontanabort og 80 provosert abort.    

-Disse ble fulgt opp i fem år, med gjentatte intervjuer og utfylling av anerkjente psykologiske testskjemaer. Det er sjelden med så lang oppfølging på verdensbasis i forskning av de som har vært gjennom en abort. Studien har resultert i fire artikler publisert i internasjonale tidsskrifter, og resultatene har vakt oppsikt, forteller Anne Nordal Broen.

Hun nevner at flere medier rundt i verden har presentert hennes undersøkelse, blant annet aviser i USA, Storbritannia, Sverige, India, Kina, Iran, Spania og Tyskland.

De faglige resultater

-De kvinnene som hadde gjennomgått en spontanabort, hadde det vanskeligst den første tiden etterpå. Men etter et halvt år har de kommet seg, og har i stor grad lagt aborten bak seg. Kvinner som tok provosert abort, hadde det ikke så ille like etter inngrepet. Men 20 prosent av dem sliter med problemer flere år senere i form av psykiske lidelser. De orker ikke å tenke på, snakke om eller føle noe i forbindelse med abortinngrepet, og dette varer i årevis. De kan også føle skyld, og savn av barnet. Selv om de makter å fungere i samfunnet, ligger det som er skjedd som en skygge over livet og kan plage dem i hverdagen, forteller Anne Nordal Broen.

Kilde: Intervju med Anne Nordal Broen, 10. august 2006

Litteratur

 
1. Broen AN, Moum T, Bodtker AS et al. Reasons for induced abortion and their relation to women"s emotional distress: a prospective, two-year follow-up study. Gen Hosp Psychiatry 2005; 27: 36 - 43.
2. Broen AN, Moum T, Bodtker AS et al. Psychological impact on women of miscarriage versus induced abortion: a 2-year follow-up study. Psychosom Med 2004; 66: 265 - 71.
3. Broen AN, Moum T, Bodtker AS et al. Predictors of anxiety and depression following pregnancy termination: a longitudinal five-year follow-up study. Acta Obstet Gynecol Scand 2006; 85: 317 - 23.
4. Broen AN, Moum T, Bodtker AS et al. The course of mental health after miscarriage and induced abortion: a longitudinal, five-year follow-up study. BMC Med 2005; 12: 18.
5. Broen AN. Women's emotional life after miscarriage and induced abortion. A longitudinal, five-year follow-up study in Norway. Doktoravhandling. Oslo: Universitetet i Oslo, 2006.

.