Tormod Vågen om hvem som kommer til Helvete

Tormod Vågen om hvem

som kommer til Helvete


Han ble båret bort av engler i Abrahams skjød. Luk. 16,22


Tormod Vågen skriver i boka ”I Kongens nærhet”:

”Den rike mann var så visst ikke noe ualminnelig dårlig menneske. Han var vel heller bedre enn mange andre. Det ser ut til at Lasarus ikke hadde det bedre for andres dører, ellers hadde han vel vært der.

Men den rike manns ulykke var at han levde for seg selv, og glemte Gud og sine medmennesker. Slik lever den store hop av mennesker i dag. Det gjelder å skape gode kår for seg og sine, og siden nyte tilværelsen.

Likeså lite som Lasarus kom til himmelen fordi han var fattig, kom den andre til helvete fordi han var rik. Men han kom dit fordi han hadde greid seg uten Gud.

Jeg vet godt at de fleste mennesker enten drar på smilet eller blir harme når helvete nevnes. Men det eksisterer like fullt for det. Og det rommer ikke bare horkarer og skjøger, drankere og tyver. Det rommer alle som her klarte å leve uten Gud.

Tenker du etter, må det være så. Du valgte å leve slik her, og du får lov å fortsette i all evighet, uten Gud. Tiden er våren, og evigheten er høsten. Derfor er livet på hin side grunnlagt her. Gud står ikke ved helvetes port som en grådig tyrann og gleder seg over hver og en han får kaste i fortapelsen. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. Men de som ikke vil erkjenne sannheten her og søke frelse, de må gå fortapt. De ville bli en skrikende disharmoni i Guds himmel.

For din evige sjels skyld søk Guds rike nå i nådens tid! Da skal du engang som Lasarus bli båret av englene i Abrahams skjød. For en fin avslutning! Hva gjorde det om tiden her var vanskelig? Hva gjorde det om mennesker foraktet ham? Hva gjorde det om han ingen begravelse fikk? Englene tok seg av ham, Abraham ønsket ham velkommen og livet i Guds salige himmel begynte!

La den rike manns såre rop om hjelp for sine brødre nå ditt øre og hjerte, troende venn. Han har mange brødre i dag. De døde vil ikke Gud bruke til sendebud, heller ikke englene. Men du og jeg er bedt om å fortelle dem at der finnes et helvete og en himmel, en Gud og en Frelser (Vågen, 1936, s. 147-149).”


Kilde: Vågen, Tormod. (1936). I Kongens nærhet. Oslo: Lunde Forlag.