Levde på 280 kroner i året

Levde på 280 kroner i året

Å øke sine gaver i takt med at man øker sin inntekt kan være utfordrende. For de første metodistene i Oxford i England på 1700-tallet var det å gi gaver en viktig del av kristenlivet. De ga mye til de fattige og var ikke redd for å holde regnskap med gavene sine.
John Wesley forteller i en av sine bøker om et av medlemmene i den hellige klubben.
Da han begynte å gi penger til de fattige tjente han 300 kroner i året. Han klarte seg med 280 kroner og ba bort 20. Året etter tjente han dobbelt så mye. Han tjente 600 kroner i året. Men den unge mannen klarte seg fortsatt med 280 kroner. Dermed kunne han gi 320 kroner til de fattige. Året etter tjente mannen hele 900 kroner i året. Han klarte seg fortsatt med 280, og ga bort 620 kroner. Det fjerde året tjente den unge mannen 1200 kroner i året. Fortsatt levde han som før på 280 kroner og ga bort utrolige 920 kroner til de fattige.

Kilde: Dagbladet Dagen, 18.10.2014 s. 22 (Levde på 280 kroner i året).