Fra Hengivelsens alfabet

 Fra Hengivelsens alfabet

 

 

Harald Olsen skriver:

«Lærdoms- og kultursenteret Iona videreførte ørkenens idealer om å kunne kombinere det asketiske og kontemplative livet med kunnskap og visdom. Dette balanserte klosteridealet er formulert i en gammel tekst som er kalt "Hengivelsens alfabet". Den er forfattet av en av Columbas elever, Colmán av Elo, som studerte på Iona på slutten av 500-tallet. Han dro fra Iona da Columba døde i 597. Senere kom han til å grunnlegge klosteret Lann Elo (nå Lynally) i landskapet Offaly i Irland, og var både abbed og biskop der. Teksten gjengir i en komprimert og konsis form både Columbas og Ionas idealer og spiritualitet:

"Tro med handling, ønsker med bestandighet, ro med hengivelse, ærbarhet med menneskelighet, faste med moderasjon, fattigdom med generøsitet, stillhet med meningsutveksling, fordeling med likhet, utholdenhet uten klage, avholdenhet med tydelighet, nidkjærhet uten strenghet, mildhet med rettferdighet, tillit uten forsømmelse, frykt uten fortvilelse, fattigdom uten selvgodhet, bekjennelse uten unnskyldning, læring med praksis, framgang uten feiltrinn, ydmykhet mot hovmot, mykhet mot grovhet, arbeid uten klager, enkelhet med visdom, ydmykhet uten partiskhet, det kristne liv uten påskudd - alt dette er innholdet i hellighet. Det er da en person er hellig - når han er full av guddommelig kjærlighet" (Olsen, 2008, s. 216)."

 

Kilde: Olsen, Harald. (2009). Ørkenvind. Arven fra ørkenens fedre og mødre. Oslo: Verbum.