Om fire veier som fører til fred


Om fire veier som fører til fred

 

(Herren:) Mitt barn! Nå skal jeg lære deg veiene til fred og sann frihet

.

(Sjelen:) Herre, det vil jeg gjerne høre!

 

(Herren:)

 

1.Gjør heller en annens vilje enn din egen.

 

2.Velg alltid å ha mindre i stedet for mer.

 

3.Søk alltid den nederste plass og vær alles tjener.

 

4.Be alltid om at min vilje må skje fullkomment i deg!

 

Hvis du søker disse fire veiene, vil du alltid finne ro og indre hvile.

 

(Sjelen:) Herre, din tale er kort, men fullkommen. Med få ord har du tegnet målet for meg. Det tar et øyeblikk å gjenta din tale, men sannheten i den er evig.

 

Hvis jeg nå bare kunne følge den, ville jeg ikke så lett komme i vanskeligheter. For når jeg er urolig og nedtynget, er årsaken den at jeg ikke har levd etter disse enkle reglene. Jeg klarer det ikke i egen kraft, Herre. Hjelp meg!

 

 

 

Kilde:

à Kempis, Thomas. (1985). Kristi etterfølgelse. En andaktsklassiker fra 1400-tallet. Kristiansand: Ansgar Forlag. (del 3, kapittel 23)