Utestengt etter radiohelbredelse

 Utestengt etter radiohelbredelse

Filadelfiaforsamlingen i Stockholm hadde fått tilbud om to radiogudstjenester på Sveriges Radio. I den første sendingen ble det lagt frem et bønneemne for en syk mann; at Gud måtte helbrede ham. I den andre gudstjenesten ble det lagt frem en takksigelse; Gud hadde helbredet mannen. Dette ble for sterk kost for radioledelsen. Det var greit å be for en syk, men å hevde over radioen at Gud kunne helbrede, var ikke greit. Det ble besluttet av pinsevennene ble stengt ute fra framtidige gudstjenesteoverføringer på radio.

Dette førte til en heftig debatt i Sverige; hvor var religionsfriheten i landet?

Kilde: IBRA magasinet nr. 3, 2015, s. 6.