Så Jesus skynde seg mot seg

 Så Jesus skynde seg mot seg

 

"Iasin Terata" på Svartskog i Oppegård kommune utenfor Oslo var ett av helbredelseshjemmene som ble grunnlagt og drevet av de på den tid verdensberømte evangelistene Haakon Storm (1879-1966) og Ludvig Monsen (1874-1949). Olava Berg skriver følgende fra sitt opphold her:

Han heter Jesus, han er den beste lege av alle. Han har oppreist meg fra en alvorlig og meget smertefull sykdom, nemlig nervesmerter i ryggen og hele venstre side, helt ned til tærne. Siden var meget hoven og sår; jeg tålte ikke at noen gikk på gulvet, det gikk tvers igjennom meg.

Denne sykdom fikk jeg etter influensa. Jeg var syk i over 1 år. Men priset være Jesus, han kan helbrede slike sykdommer som ikke legene hadde noe råd for. Halleluja. Priset være hans navn. Jeg kom til «Iasin Terata» den 3. mars 1930. Den 5. mars ble jeg behandlet av brødrene Storm-Monsen etter Jakob 5, 14, bedt for og salvet i Herrens hellige navn.

Da fikk jeg oppleve noe nytt. Da fikk jeg se Jesus i lang hvit kjortel, han var omtrent 4 skritt fra meg. Han skyndte seg til meg, og da han kom til meg strakte han ut sine hender over meg, med hendene til den siden jeg hadde vondt. Han sto der en stund. Å, hvilket dyrebart syn det var for meg. Noe så vakkert og så salig, og en veldig kraft gikk ut fra ham.

Jeg kan aldri forklare hvordan dette var for meg. Siden har jeg vært frisk. Jeg er nå så fornøyd og glad. Jeg liker meg enda bedre hos Jesus nå enn før. Da jeg kom til min jobb igjen så gjorde jeg rent i 3 rom og et kjøkken og to ganger, og det var meget høyt til taket, 5 meter. Jeg var ikke svimmel mer, det forsvant med det samme jeg ble salvet. Før kunne jeg ikke gå opp den lange trapp på grunn av svimmelhet.

Nå har jeg vært frisk i over 1 år. Det var 1 år den 5. mars. Ja, Jesus skal ha æren og prisen i all evighet. Mitt hjertes ønske er at Jesus må rikelig velsigne Dere, mine kjære brødre, og mange takk for at jeg fikk komme til «Iasin Terata». Er du syk så søk Jesus som lege. Han blir så glad når du kommer til ham, for det lønner seg å være lydig og snill  mot Jesus. Mange takk da, brødre og søstre, for all den kjærlighet dere beviste mot meg da jeg var på hjemmet. Hjertelig hilsen deres søster i Jesus. Olava Berg, Oslo (Storm-Monsen, 2011, s. 15-16).

 

Kilde:

Monsen, Ludvig & Storm, Haakon. (2011). Guds kraft til helbredelse på hjemmene «Iasin Terata» og «Rafa». Tromsø: Prytz agenturers forlag.