Historien om Kong Abgar og Jesus

 

 

 Historien om Kong Abgar og Jesus

 

Kirkehistorikeren Eusebios av Cæsarea beskriver i sin kirkehistorie fra 300-tallet hvordan den ubotelig syke kong Abgar skal ha hørt tale om Jesu helbredelsesunder og sendt en kurér med bønn om hjelp. I brevet utloves også et fristed til Jesus fra jødene som sto ham i mot. Jesus reiste ifølge Eusebios ikke selv til kongens palass i Edessa, men sendte et brev med løfte om at en av hans disipler skulle komme dit og formidle så vel helbredelse som frelse. Etter Jesu oppstandelse skal apostelen Tomas på Guds bud ha sendt disippelen Taddaios (i Østen kjent som Addai, én av de syttito disiplene) til Edessa, og han helbredet så vel kongen som mange andre i byen. Som grunnlag for sin gjengivelse siterer Eusebios hele brevene mellom Abgar og Jesus, samt en gjengivelse av hva som skjedde ved Taddaios’ ankomst. Disse skrifter skal ved Eusebios’ levetid ha blitt funnet bevart i Edessas arkiv. Taddaios’ ankomst til Edessa dateres til det 240e år i den syriske tidsregning, noe som tilsvarer år 28-29 e.Kr. Utover hva som gjengis av Eusebios omfatter historien også at Jesu brev til Abgar skal ha inneholdt et portrett av Jesus, Abgarusbildet.

 

Kilde:

https://no.wikipedia.org/wiki/Abgar, lest 29.09.2015