Det som avgjør om livet er forferdelig eller vidunderlig

 

Det som avgjør om livet er
forferdelig eller vidunderlig
 
Det var en gang en eldre og veldig vis mann. Hver dag satt han og hans datterdatter utenfor bensinstasjonen i sine stoler mens de ventet og hilste på turistene som dro gjennom den lille byen. En dag var det en høy mann, han var sikkert en turist, som sto og så seg omkring som om han så seg etter et sted å bo.
-Så, hva slags by er dette? spurte han.
Den gamle mannen svarte:
-Vel, hva slags by er du fra?
Turisten svarte:
-En hvor alle er veldig kritiske mot hverandre. Det er et skikkelig negativt sted å bo.
Den gamle mannen sa:
-Vet du, det er akkurat slik denne byen er.
Senere dro en familie gjennom byen og stoppet for å fylle bensin. Faren stoppet og spurte den gamle mannen:
-Er dette en god by å leve i?
-Vel, hva slags by er du fra?
Faren sa:
-I byen jeg kommer fra er alle nær hverandre og alltid villige til å gi en hjelpende hånd, jeg har virkelig stor motvilje mot å forlate den.
Den gamle mannen smilte og sa:
-Du vet, de er veldig likt denne lille byen.
Etter at familien hadde dratt, så datterdatteren opp på ham og spurte:
-Bestefar, hvordan kan det ha seg at da den første mannen spurte, fortalte du ham at det var en forferdelig by å leve i, men da den andre familien kom, sa du at det var en vidunderlig by å leve i?
Den eldre mannen så inn i datterdatterens undrende øyne og sa:
-Uansett hvor du går, tar du din holdning med deg. Og det er den som avgjør om det er fryktelig eller vidunderlig.

Kilde: Heftet ”…et ord for dagen. Stille stunder gir styrke” (september-oktober-november 2015). Bergen: UCB Media (20. oktober).