Dietrich Bonhoeffer om hvordan unngå menneskeforakt

 Dietrich Bonhoeffer om hvordan

unngå menneskeforakt

 

Dietrich Bonhoeffer skriver:

Faren for å drives inn i menneskeforakt er meget stor. Vi vet godt at vi ikke har rett til det og at vi derved kommer inn i det mest ufruktbare forhold til medmenneskene. Følgende tanker kan verge oss mot en slik fristelse: med menneskeforakt begår vi nettopp våre motstanderes hovedfeil. Den som forakter et menneske, kan aldri forstå det. Ingenting av det vi forakter hos andre er helt fremmed for oss selv. Hvor ofte venter vi ikke mer av andre enn vi er villige til å yte selv. Hvorfor tenkte vi før så lite nøkternt om menneskene, deres vakling og svakhet? Vi må lære å vurdere menneskene mindre etter hva de gjør og unnlater å gjøre enn etter hva de må lide. Den eneste fruktbare holdning overfor andre mennesker – og særlig de svake – er kjærlighet, dvs. vilje til å opprettholde fellesskap med dem. Gud selv foraktet ikke menneskene, men ble selv menneske for menneskenes skyld (Bonhoeffer, 2000, s. 34).

 

Kilde: Bonhoeffer, Dietrich. (2000). Motstand og hengivelse. Oslo: Gyldendal Akademisk.