Om eiendomsforhold og reisemuligheter i Himmelen

 Om eiendomsforhold og reisemuligheter i Himmelen

 

Fra en samtale Seneca Sodi hadde med sin mor da hun hadde vært over sytti år i Himmelen, ifølge boka «Paradiset, den hellige stad og tronens herlighet» av Elwood Scott (red.) (2000):

-Å, hvor vidunderlig stort dette er, svarte jeg. –Men jeg skulle gjerne likt å vite mer, så sant jeg ikke tretter deg med mine spørsmål, om hvilke privilegier vi har her i himmelen, som det å dra fra sted til sted, eller det å dra på besøk omkring i disse fagre boligene som jeg ser langs de store avenyene og alléene i Staden. Vår Herre har sagt: Dra hvor dere måtte ønske og gled dere.

Hun sa smilende:

-Dra akkurat hvor hen du har lyst. Alt som du ser og uendelig mye mer er ditt – ja, alt er ditt. Husker du ikke det skriftordet: Alt tilhører dere, og dere tilhører Kristus, og Kristus tilhører Gud? (1. Kor. 3, 22-23). Jeg har vært her i over seksti år og har dratt mangfoldige ganger til fjerne steder, og allikevel har jeg bare sett en liten del av min arv. Ved å snakke et språk som du forstår bedre, så er Staden 2400 km, hver vei, og dens høyde er den samme som dens lengde (Åp. 21, 16-17). Så dens uhyre størrelse er tilstrekkelig for deg, og du har alle dens privilegier.

-Å, min mor! Hvor vidunderlig er ikke det som Gud har gjort! Jeg er simpelthen helt vekk av undring og beundring!

-Sannelig, sa hun. –Din undring vil aldri få en ende. Etasje på etasje er bygget og den ufattelige høyden og herligheten og den uhyrlige størrelsen kan aldri bli fullt ut forstått av oss. Ser du de fontenene der borte som fosser med sitt rene livets vann?

-Ja, svarte jeg. –Jeg har studert dem en god stund, og jeg ville spørre deg ut om dem, for jeg ser så mange som samler seg omkring dem og som drikker fra dem med gullskåler. Jeg går ut fra at de er fri for alle?

-Ja, så sannelig, og de finnes gjennom hele Staden og til og med i de fjerneste områder av Paradiset (Scott (red.), 2000, s. 67-68).

 

Kilde: Scott, Elwood (red.). (2000). Paradiset, den hellige stad og tronens herlighet. Moss: Esca forlag.