Takket bestefaren og foreldrene for viktige lærdommer

 Takket bestefaren og foreldrene

for viktige lærdommer

 

Selv om Marcus Aurelius (121-180) til en stor grad ble tatt hånd om av kvinnelige tjenere, roste han likevel sin mor for å ha lært ham religiøs fromhet, enkelhet i matveien og hvordan å unngå de rikes væremåter. Fra minnene om sin far mente Marcus Aurelius å ha lært beskjedenhet og mandighet. Bestefaren ble senere takket for å ha lært ham god karakter samt hvordan unngå dårlig lynne.

Opplæringen og interessen for filosofi ga gode resultater for Marcus Aurelius. Historikeren Herodianus skriver følgende om ham: "Alene blant keiserne ga han bevis på sin visdom ikke kun ved ord eller kjennskap til filosofiske læresetninger, men ved sin lastefri karakter og sitt beherskede levesett."

Marcus Aurelius er blitt stående i historien ikke bare som den vise keiser, men også som den gode keiser. Historikeren Dio Cassius skriver: "I tillegg til å besitte andre fortreffeligheter, styrte han bedre enn noen andre som noen gang hadde vært i posisjon med makt."

Marcus Aurelius benyttet sin kunnskap i stoisk filosofi til å endre sin oppførsel. Målet hans var å bli den beste - den mest rettskafne - person som han var i stand til å bli. Han så seg selv og den verden han levde i, stormende og opprivende som den var, fra et kosmisk perspektiv. Han greide å overkomme de vanskeligheter han sto overfor. Til tross for krig, pest, personlige tragedier og sin egen sykdom, var han i stand til å beholde sin egen emosjonelle kontroll, styre rettvist og klokt.

"Han fikk ikke den gode skjebne han hadde fortjent", mente Dio Cassius, "for han hadde ikke et sterkt legeme og var involvert i utallige vanskeligheter gjennom praktisk talt helt sitt styre." Det er sagt om Marcus' karakter at "han var streng, men ikke forherdet; beskjeden, men ikke fryktsom; og alvorlig, men ikke uhyggelig." Et gjentagende tema i hans bok "Til meg selv" er at man må opprettholde fokus og være uten distraksjoner samtidig som man opprettholder sterke etiske prinsipper for å være et godt menneske. Michael Grant karakteriserte Marcus Aurelius som "den edleste av alle menn som, ved ren intelligens og i kraft av sin karakter, har vurdert og oppnådd godhet for sin egen skyld og uten tanke på noen belønning".

 

 

Kilde:

https://no.wikipedia.org/wiki/Marcus_Aurelius, lest 31.01.2016