Biskop mener at Den norske kirke i større grad bør praktisere nådegaven til å helbrede

 

Biskop mener at Den norske kirke
i større grad bør praktisere nådegaven til å helbrede
På et møte i januar 2016 roste Per Arne Dahl (f. 1950) Joralf Gjerstads forsiktige og ydmyke holdning til temaet guddommelig helbredelse. Biskop Dahl mener også at Den norske kirke bør ta lærdom av ”Snåsamannen” (Joralf Gjerstad, f. 1926) og de gode frukter av hans livslange tjeneste ved å åpne opp for en mer frimodig helbredelsespraksis:
-Vi har forsømt kirkens helbredende tjeneste. For ofte har vi vært så redd for misbruk, misbruk av bønn og salving, misbruk av gaven til å helbrede, at vi har forsømt bruken. Dermed har vi altfor ofte dekket bord for usunnhet og uverdighet. Nå er det tid for praksis i Guds menighet. Det er tid for å snakke om Jesus igjen som den store legen som ønsker å elske oss sønder og sammen. Det er tid for å snakke om skriftemålet, og invitere til skrifte og å motta absolusjon.. Det er tid for å la seg be for og velsigne, når livet er blitt hemmet og tynget av krenkelser, overgrep eller tunge bekymringer.. Og det er tid for å ta fram oljeflaska igjen og be for syke.

Kilde: http://www.vl.no/nyhet/biskop-ber-snåsamannen-om-unnskyldning-1.677128#