Om å ta mennesker på alvor

 Om å ta mennesker på alvor

 

Professor Aslaug Kristiansen skriver:

Ifølge Harald Grimen (2012) er ett av de mest fremtredende trekkene i den empiriske litteraturen om tillit i en sykehuskontekst at pasienter legger stor vekt på opplevelsen av å bli lyttet til og tatt alvorlig når de forteller om sine plager. Andre studier av forholdet mellom sosialarbeidere og klienter viser at det er sterkt skadelig for tilliten hvis klientene blir møtt på en måte som de opplever som respektløs og fordomsfull (Grimen, 2012, s. 104-105). Dette kan ha overføringsverdi også til andre arenaer (Kristiansen, 2014, s. 151-152).

 

Kilde: Kristiansen, Aslaug. (2014). Tillit og kommunikasjon i ulike samarbeidsprosesser. I: Grelland, Hans Herlof, Eide, Solveig Botnen, Kristiansen, Aslaug, Sævareid, Hans Inge & Aasland, Dag Gjerlow. Samarbeidets filosofi. Oslo: Gyldendal Akademisk.