-Følg meg

 -Følg meg

Professor Jan-Olav Henriksen og Kathrin Pabst (2013) skriver:

Berit (ikke hennes virkelige navn) har hatt visjoner av religiøs karakter hele livet. Men hun har ikke fortalt mange om det før hun kom til et alternativreligiøst miljø, der hun opplevde tilstrekkelig trygghet. Det henger sammen med at hun som barn kunne «se hva som var sant». En gang hun sa dette rett ut i en sammenheng med mange voksne, ble hun møtt med en så sterk negativ reaksjon at hun ikke våget å fortelle om sine syner på mange år.

Berits vei inn i det alternativreligiøse henger sammen med at hun ikke fikk hjelp i helsevesenet, og at hun derfor søkte alternative behandlingsformer. Hun forsøkte ulike typer behandling, og etter hvert tok hun også ulike kurs, som satte henne i kontakt med «den universelle energien». Dette gjorde at hun ikke bare ble opptatt av terapier som kunne hjelpe henne, men også av mer religiøse problemstillinger. Ikke noe av dette gjorde henne imidlertid friskere – snarere verre. Berit sier likevel at «hun så mørket» når hun søkte i det alternativreligiøse. I motsetning til alle andre av våre informanter er hun derfor svært avvisende i forhold til den ikke-kristne delen av alternativbevegelsen når hun ser tilbake på sitt engasjement der. Hun opplevde at Gud var fraværende der, og at hun ble ond av det, og at de som var der, ikke var opptatt av å hjelpe andre, men mest av seg selv. «Jeg var helt blind», sier hun.

Berits visjoner kommer av seg selv. Hun gjør ikke noe for at det skal skje, og hun mener selv at de først og fremst viser henne hva som er sant – noe som blir bekreftet for henne ved senere anledninger. En viktig opplevelse for henne var visjonen av et kors, noe hun opplevde som en oppfordring til å velge kristen tro.

En gang hun satt på sofaen hjemme, så hun plutselig en Jesus-skikkelse komme ut av tåken i en visjon – og han brukte navnet hun tidligere hadde brukt på seg selv, og som hun nå hadde sluttet å bruke. Da han kom på siden av henne, så han på henne uten å si noe, og hun følte at han så «hele meg», og «jeg føler meg som ingenting», sier Berit. Deretter var det en stemme som sa:

Berit, følg meg.

Så snudde Jesus-skikkelsen seg og gikk bort.

Dette skjedde samtidig som hun opplevde at det kom en svært krevende periode i livet der hun skrek til Gud om hjelp. En del av utfordringene hennes i denne perioden var knyttet til å frigjøre seg fra noen av de kreftene og energiene hun hadde opplevd i den alternative sammenhengen. Her kan hun fortelle detaljert om spesielle erfaringer og visjoner – langt mer enn vi kan referere her. En del av dette er sterke historier om møter med mørke makter – deriblant erfaringer av å bli slått og mishandlet.

Berit har opplevd å se Jesus flere ganger – og det har gitt henne en enorm ro i truende eller vanskelige situasjoner. En gang så hun ham ved et alter i en kirke, mens hun samtidig opplevde at Maria gikk ned fra alteret (fra alterbildet) og sto ved henne og strøk henne over hodet og ryggen mens hun sa:

«Jesus forbereder noe for deg.» Like etterpå ser hun Jesus først bære noen tunge sviller vekk, og deretter befinner hun seg plutselig under et kors. Hun kjenner at det faller dråper av blod fra korset og ned på hendene hennes. For henne var dette både ubegripelig og hva hun kaller en «enorm» opplevelse, for hendene hennes ble nesten dekket av blod, noe hun var helt ute av stand til å forstå. Blodet koagulerte samtidig som det «kom ut gjennom hendene mine og ble borte». Hun har hatt flere lignende erfaringer flere ganger (Henriksen & Pabst, 2013, s. 101-103).

 

Kilde:  Henriksen, Jan-Olav & Pabst, Kathrin. (2013). Uventet og ubedt. Paranormale erfaringer i møte med tradisjonell tro. Oslo: Universitetsforlaget.