Hannah Arendt om totalitære styresett og byråkratier

 

Hannah Arendt om totalitære
styresett og byråkratier
Solveig Botnen Eide skriver:
”Hannah Arendt er nok mest kjent for sin dekning av rettssaken mot Adolf Eichmann i Jerusalem i 1961. Funnene fra rettsoppgjøret er sentrale gjennom hele hennes forfatterskap, men ikke slik at hennes bidrag ensidig er knyttet til dette rettsoppgjøret eller til ekstremsituasjoner. Hennes interesse for moderne byråkratiske styringsformer er et eksempel på det. En fellesnevner for totalitære styresett og byråkratier er at de begrenser, eller endog ser bort fra, betydningen av den enkeltes tanker og bidrag, og med det den innflytelsen den enkelte kan øve i kraft av sin individualitet (Arendt 1964/2003, og 1968/2003, Han 2011). Resultatet blir snarere konformitet enn dynamisk nyskaping, ”medløpere” og ikke selvstendige bidragsytere (Eide, 2014, s. 101).”

Kilde: Eide, Solveig Botnen. (2014). Om å samarbeide - også med seg selv. I: Grelland, Hans Herlof; Eide, Solveig Botnen; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge og Aasland, Dag Gjerløw. Samarbeidets filosofi. Oslo: Gyldendal Akademisk.