Om at det finnes viktigere ting enn sport

 

Om at det finnes
viktigere ting enn sport
 
Marcus Aurelius skriver i boka Til meg selv:
”Den mannen er en god sportsmann”, sier folk. Men han mangler samfunnsånd, han er ikke fintfølende, forstår ikke å møte skjebnens tilskikkelser, har ingen overbærenhet med sin nestes feil (Aurelius, 2004, s. 128).
Litteratur:
Aurelius, Marcus. (2004). Til meg selv. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.