Om tilgivelse og overbærenhet

 Om tilgivelse og overbærenhet

 

Marcus Aurelius skriver i boka Til meg selv:

 

Når en mann har gjort deg ondt, må du straks tenke over hvilken oppfatning av godt og ondt som ligger bak den urett han har gjort deg. Når du har forstått det, vil du synes synd på ham i stedet for å undre deg og være sint. For enten har han den samme oppfatning av det gode som du, eller en som ligner den. I så fall må du tilgi ham. Hvis dine meninger om godt og ondt skiller seg fra hans, skulle det falle deg enda lettere å vise overbærenhet med hans feil (Aurelius, 2004, s. 124).

 

Kilde: Aurelius, Marcus. (2004). Til meg selv. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.