Om å tjene andre

 Om å tjene andre

 

Marcus Aurelius skriver i boka Til meg selv:

 

Ingen blir lei av å ta imot tjenester. Å gjøre andre tjenester er å handle i pakt med naturen. Bli ikke lei av å gjøre deg selv den tjeneste å tjene andre (Aurelius, 2004, s. 132)

 

Kilde: Aurelius, Marcus. (2004). Til meg selv. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.