-Det er på tide å dra

 –Det er på tide å dra

 

Steve Stewart-Williams refererer til følgende hendelse i boka The myth of an afterlife. The case against life after death:

Min bestemor døde da jeg var fjorten. Det kom ikke som noen overraskelse. Hun hadde vært svært svak i flere måneder, og jeg tror ikke at noen var i tvil om hvilken vei det bar. For en tid hadde hun vært for svak til å bo alene i sin lille leilighet, og derfor hadde hun flyttet inn i huset til min onkel og tante – et stort hus i en liten by hvor jeg tilbrakte mange lykkelige somre som barn.

En natt, like før slutten, skjedde det noe underlig. Min tanke og onkel våknet midt på natten på grunn av høye lyder i mrket. De sto opp for å finne ut hva som var på ferde. De fant så min bestemor – granny – i gang med å pakke koffertene.

-Hva skjer. Hvorfor pakker du? spurte de mens de forsiktig ledet henne tilbake til sengen.

-Jeg så nettopp foreldrene mine, og de sa at det er på tide å dra.

Hun døde neste dag (Stewart-Williams, 2015, s. xiii).

 

Kilde: Stewart-Williams, Steve. (2015). On the origin of afterlife beliefs by means of memetic selection. I: Michael Martin & Augustine, Keith (red.). The myth of an afterlife. The case against life after death. New York: Rowman & Littlefield.

 

(Steve Stewart-Williams er, i alle fall pr. 2015 og sammen med alle de andre forfatterne av denne boka, blant dem som tolker historier av denne typen som ikke-reelle hendelser, altså at bestemoren på en eller annen måte forestilte seg at hun møtte foreldrene sine, men at hun i virkeligheten ikke gjorde det. I Markus evangelium kapittel 9 står det til eksempel at Jesus og disiplene møtte Elias og Moses, og omtaler dette som en virkelig hendelse. En logisk følge av dette er at slike hendelser - ifølge Bibelen - er mulige.)