Om å ta vare på rettferdigheten

 Om å ta vare på rettferdigheten

 

Marcus Aurelius skriver i boka Til meg selv:

 

(…) vi kunne ikke ta vare på rettferdigheten hvis vi la vekt på likegyldige ting, lett lot oss føre på avveier og var forhastet og lett omskiftelig i vår dom (Aurelius, 2004, s. 178).

 

Kilde: Aurelius, Marcus. (2004). Til meg selv. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.