Om å styre tankene

 Om å styre tankene

 

Marcus Aurelius skriver i boka Til meg selv:

 

De ting du uroer deg med å jage etter eller flykte fra, kommer ikke til deg, men du kommer til dem, om man kan bruke det uttrykket. Altså må dine tanker holde opp med å beskjeftige seg med dem. Da rører heller ikke de på seg, og ingen vil se deg på jakt etter dem eller på flukt 

(Aurelius, 2004, s. 179).

 

Kilde: Aurelius, Marcus. (2004). Til meg selv. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.