-Vi er varsomme, og lover ingenting.  Men mirakler skjer.

 -Vi er varsomme, og lover

ingenting. Men mirakler skjer.

 

Surpresa Sithole fra Mosambik var en av talerne under Oase-stevnet i 2016. I forbindelse med dette ble det problematisert at han skal ha vekket opp døde og at folk som forventer helbredelse kan bli skuffet. Biskop Atle Sommerfeldt i Borg bispedømme var blant skeptikerne. Styreleder Gjermund Eikli i Oase svarte at han forsto biskopens behov for å tone ned forventningene til helbredelse, men understreker samtidig at dette er en problemstilling Oase har arbeidet med i over 30 år:

-Det er et sårbart tema, så vi vet at det kan skapes forhåpninger som gjør vondt hvis de blir brutt. Vi er varsomme, og lover ingenting. Men mirakler skjer.

I forhold til oppvekking av døde, mener Gjermund Eikli at denne problemstillingen er skapt av media:

-Det er ikke fokus for oss. Sithole er invitert for å tale om helbredelse av syke. Vi er frimodige og tror at Gud kan helbrede.

På spørsmålet fra VG på om Surpresa Sithole har vekket mennesker opp fra de døde, svarer Gjermund Eikli:

-Hvis Gud vil, kan han vekke døde.

 

Kilde: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/religion/kristen-stevne-inviterte-omstridt-predikant-paastaar-aa-ha-vekket-doede-til-live/a/23738856/, lest 21.07.2016.