Opplevde plutselig en bølge av helbredelser

Opplevde plutselig en

bølge av helbredelser

Edin Løvås fortalte en gang en opplevelse han hadde i en møteserie. I ettermøtet opplevde han en bølge av helbredelser. Omtrent alle han ba for ble helbredet. Dette hadde han ikke opplevd før og han var veldig begeistret og opprømt over den salvelsen som var over ham. Det var bare ett problem. Det var en mann som fulgte etter ham overalt og la hendene på alle han ba for. Edin ble litt irritert over dette og spurte noen i menigheten hvem han var, han der spesielle karen som fulgte etter ham over alt? De svarte:

-Å, han ja. Han har helbredelsens nådegave han!

Da skjønte Edin hvorfor helbredelsen fløt så sterkt den kvelden.

Kilde: Bladet «Vekkelsesrapport», august/september 2016, s. 3 (Nordic Mission).