Noen vil ikke tro uansett hva Gud kommer med

-Noen vil ikke tro uansett

hva Gud kommer med

Prost og tidligere generalsekretær i Det Norske Misjonsselskap, Kjetil Aano, tenker blant annet følgende om hensikten med tegn og under:

-Hva blir kommunisert i alle Jesu undergjerninger? I de aller fleste tilfellene forteller de at Jesus viser medfølelse for lidende mennesker. At Gud er glad i oss. Under og tegn har diakoni og omsorg som siktepunkt, sier Kjetil Aano.

-Mennesker som er falt utenfor, blir tatt inn i Guds fellesskap i møte med Jesu omsorg. Dette er hovedpoenget med under og tegn, understreker Kjetil Aano.

-Vi tror også på en Gud som har skapt verden med alle de lover som fungerer. Men Guds allmakt er ikke begrenset av dette, for han hersker også over naturlovene som han selv har skapt. Når Gud kommer med under og tegn, ønsker han ikke å gjøre det vanskelig for oss å tro. Men han bruker ulike virkemidler som gjør dette troverdig. Samtidig er det noen som ikke vil tro uansett hva Gud kommer med, påpeker Kjetil Aano.

Kilde: http://www.dagen.no/Inspirasjon/under/Oppreist-fra-de-d%C3%B8de-384605, lest 14.09.2016.