Vil slutte som biskop hvis han tvinges til å vie homofile og lesbiske

 Vil slutte som biskop hvis han

tvinges til å vie homofile og lesbiske

I et brev til prestene i Kristiansand, skrev biskop Stein Reinertsen i 2015 at han tilhører mindretallet i bispekollegiet, som mener at «skriften ikke åpner for en utvidet ekteskapsforståelse», altså ekteskap mellom likekjønnede. Videre skriver han at han – under to forutsetninger - ikke vil forlate kirken selv om det skulle bli innført liturgi for vigsel av likekjønnede i Den norske kirke. De to forutsetningene: «For det første at jeg fortsatt kan si og mene det jeg står for i denne saken, og for det andre at jeg får fritak fra selv å måtte delta i en vigsel eller forbønn for likekjønnet ekteskap.»

I sitt brev forutsetter biskopen også at «andre kirkelige ansatte og frivillige gis fritak fra å medvirke» ved forbønn eller vigsel av likekjønnede par.

Kilde: Fædrelandsvennen 24.03.2015 (s. 4-5). Her går biskopens grense.