Thomas à Kempis om sann visdom og fullkommenhet

 

Thomas à Kempis om

 

sann visdom og fullkommenhet

 

Den sanne visdom og fullkommenhet er at en regner seg selv for ingen ting, men alltid har gode og høye tanker om andre.

 

Kilde: à Kempis, Thomas. (1985). Kristi etterfølgelse. En andaktsklassiker fra 1400-tallet. Kristiansand: Ansgar Forlag (del 1, kapittel 2).