Søren Kierkegaard om å lovprise kjærlighet

 Søren Kierkegaard

om å lovprise kjærlighet

 

 

Søren Kierkegaard (1813-1855) skriver om å lovprise kjærlighet:

Det kreves (...) for å kunne lovprise kjærlighet, innetter selvfornektelse, utetter oppofrende uegennyttighet. Når noen da påtar seg å lovprise kjærlighet, og det så spørres om det virkelig er kjærlighet av ham at han gjør det, så må svaret bli:

«Dette kan ingen annen med bestemthet avgjøre; det er mulig at det er forfengelighet, stolthet, kort sagt av det onde, men det er også mulig at det er kjærlighet» (Kierkegaard, 1998, s. 179).

 

Kilde: Kierkegaard, Søren. (1998). Kjærlighetens gjerninger. Noen kristelige overveielser i talers form. Oslo: Spartacus forlag / Andresen & Buteschøn AS.