Om den kontemplative

Om den kontemplative

 

Ved å engasjere seg i dette [det kontemplative] arbeidet, oppfyller man samtidig den andre og lavere del av kjærlighetsbudet; nemlig å elske sine medmennesker.

Dette skulle være helt klart, for den som virkelig er en kontemplativ sjel, han har samme innstilling til alle, til slektninger og fremmede, til venner og fiender. Han betrakter alle som sine brødre og søstre, ingen som fremmede. Han ser alle som sine venner og ingen som fiender.

Endog dem som sårer og skader ham og snakker vondt om ham, regner han som venner. Også dem ønsker han alt godt.

Han gjør alt som står i hans makt for alle mennesker, slik at de skal få del i de samme åndelige goder som han selv. Den som vil være en sann disippel av vår Herre, må spenne hver nerve og muskel i sin sjel for å frelse sine brødre og søstre, slik vår Herre gjorde det med legeme og sjel på korset (1994, s. 42).

 

Kilde: (1994). Et spyd av kjærlighet og lengsel. Tekster fra engelsk middelalder. Oslo: St. Olav Forlag.