Om å søke Gud uten opphør

 Om å søke Gud uten opphør

 

Det er dette du skal gjøre:

Du skal begjære Gud og hele hans guddommelige vesen av hele ditt hjerte og ved hans nådes hjelp. Ingenting skal oppta din tanke og din vilje uten Gud alene.

Hvis du spør meg om du skal vise måtehold i dine anstrengelser, så svarer jeg at det skal du overhode ikke. I alt annet er det riktig og nødvendig å være måteholden. Det gjelder mat, drikke og søvn, kulde og varme, lesning og bønn, samtale med andre kristne. Bruk din dømmekraft og pass på at det verken blir for lite eller for mye av disse ting. Men av dette bestemte arbeid kan det aldri bli for mye. Jeg ønsker at du vil anstrenge deg uten opphør så lenge du lever.

Jeg mener ikke at du alltid vil være frisk og opplagt til å ta fatt. Noen ganger vil du ha plager av fysisk eller psykisk art. Andre hindringer kan også komme i veien, slik at du ikke alltid kan kontemplere. Likevel mener jeg at du alltid skal være innstilt på det, ha ønske og vilje til å gjøre det, under alle forhold.

Av kjærlighet til Gud skal du ta vare på sin helse. Du må ikke utsette deg for unødige påkjenninger som fører til sykdom og derved til en svekket tilstand. For det er sant og visst at den kontemplative trenger sunnhet både til kropp og sjel. Han har behov for stor likevekt og helhet.

Pass på deg selv og hold deg i så god kondisjon som mulig. Hvis du likevel blir rammet av sykdom, må du vise tålmod og ydmykt vente på Guds barmhjertighet. Det er det eneste du trenger å gjøre. For tålmod i sykdom og andre prøvelser behager Gud, ofte mer enn fromhetsøvelser du kan utføre når du er frisk (1994, s. 52-53).

 

Kilde: (1994). Et spyd av kjærlighet og lengsel. Tekster fra engelsk middelalder. Oslo: St. Olav Forlag.