Asbjørn Kvalbein om ekteskapet

 Asbjørn Kvalbein om ekteskapet

 

Asbjørn Kvalbein skriver om det livslange ekteskapet mellom én kvinne og én mann:

"Et ekteskap er aldri problemfritt. Men ved å reparere skader og løse problemer vokser vi og modnes, vi skaper stabile rammer for nye generasjoner og trygghet i alle samfunnsrelasjonene.

(…) Et ekte forhold gir trygghet til å elske fram og skape det beste hos hverandre. Ekteskapet er en god grunnvoll for et spennende byggverk.

Bibelen sier: «La ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være usmittet! For Gud skal dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet.»

Vi holder ekteskapet i ære ved å tale vel om det, praktisere det og ha respekt for det. «Ektesengen være usmittet,» står det. Det betyr: Samleie må ikke finne sted før ekteskapet eller utenom ekteskapet. Gud sier han vil dømme dem som bryter hans gode ordninger. Men hos ham er det også tilgivelse, når vi vender om, angrer og ber om å få begynne på nytt. Da vil ekteskapet være et sted der Gud velsigner rikt, både på kort og ikke minst på lang sikt (Kvalbein, 2003, s. 81-82)."

 

Kilde: Kvalbein, Asbjørn. (2003). Verdier for livet. 365 ettertanker. Oslo: Lunde forlag (20. februar)