Om å lytte til Gud

 Om å lytte til Gud

 

Asbjørn Kvalbein skriver i teksten Ettertanke:

«Den hellige mannen Frans av Sales levde fra 1567 til 1622. I likhet med mange av de frommeste i verdenshistorien hadde han syn for stillhet og ettertanke. Han sa: «En halv times lytting er absolutt nødvendig, unntatt når du har det svært travelt. Da trengs det en hel time.»

(…) Hvis vi ikke stopper opp og tenker innimellom, blir vi lett bare styrt av tilfeldighetene. I ettertanken gir vi Gud muligheten til å minne oss om viktige ting (Kvalbein, 2003, s. 92-93).»

 

Kilde: Kvalbein, Asbjørn. (2003). Verdier for livet. 365 ettertanker. Oslo: Lunde forlag (28. februar)