Asbjørn Kvalbein om dypkirkelighet

 Asbjørn Kvalbein om dypkirkelighet

 

Asbjørn Kvalbein skriver i teksten Ettertanke:

Bernhard av Clairvaux (1090-1153) skrev: «Ettertanken er som å sove i Guds armer.»

Hos Gud kan vi sove i våken tilstand. I ettertanken ligger det hvile og fornyelse. Der får vi sjansen til å gå i dybden.

I kirkelivet snakkes det en del om høykirkelige, lavkirkelige og bredkirkelige. Det viktigste er ved hellig stillhet og ettertanke å bli dypkirkelige (Kvalbein, 2003, s. 93).

 

Kilde: Kvalbein, Asbjørn. (2003). Verdier for livet. 365 ettertanker. Oslo: Lunde forlag (28. februar)