Thomas à Kempis om Dommens dag

 Thomas à Kempis om Dommens dag

 

Thomas a Kempis skriver:

Å, om bare mennesker hadde vært like ivrige etter å utrydde laster og innpode dyder som de er etter å fremsette unyttige spørsmål, da ville det ikke være så mye vondt og forargelig i verden, og heller ikke så mye slapphet blant de kristne. Sannelig, når Dommens dag kommer, vil vi ikke bli spurt om hva vi har lest, men om hva vi har gjort, vi blir ikke spurt om hvor veltalende vi har vært, men om hvor oppriktig vi har levd (à Kempis, 1441/1985).

 

Kilde: Kilde: à Kempis, Thomas. (1441/1985). Kristi etterfølgelse. En andaktsklassiker fra 1400-tallet. Kristiansand: Ansgar Forlag.