Kom til tro etter å ha studert bibelen for å kunne argumentere mot kristne

 Kom til tro etter å ha studert bibelen

for å kunne argumentere mot kristne

 

Planen var at Sunay fra Bulgaria skulle bli imam, i likhet med sin far. For å kunne diskutere med kristne og påpeke feil i kristendommen, fikk Sunay en bibel av sin far. Men studiet av bibelen førte til at Sunay begynte å tro på Jesus. Da faren fant ut at sønnen hadde blitt en kristen, fikk han Sunays brødre til å binde ham fast og torturere ham grovt i fem dager. Sunay kan fortelle at mishandlingen kun stoppet opp når brødrene tok en matpause.

Da Sunays far innså at han ikke kunne banke Jesus ut av sønnen, fraktet han Sunay til et mentalsykehus for å erklære ham sinnssyk. Det lyktes heller ikke. Til slutt gikk faren til en muslimsk domstol og opphevet sitt farskap. Sunay ble dermed ikke bare utestengt fra sitt hjem, men også fra hele sin familie og sine venner.

I den forferdelige tiden opplevde Sunay Guds beskyttelse. Han fikk flytte inn hos pastoren i en liten leilighet i nærheten av der han hadde vokst opp. Med tiden ble han selv en pastor. Til tross for torturen og alt han hadde måttet gjennomgå, opplevde han at Gud ville at han skulle tilgi faren. Det fikk ikke en dag uten at han ba for faren og familien som brutalt hadde kvittet seg med ham.

Etter flere år ble Sunay kontaktet av familien. De kunne fortelle at faren lå for døden, og han hadde som siste ønske å møte sønnen han hadde kastet ut mange år i forveien. Ved farens dødsleie fikk Sunay lede pappaen sin til Jesus, og han kunne også tilgi faren.

-Han ba både Gud og meg om tilgivelse den dagen, sier Sunay. -Pappa opplevde å bli tilgitt og døde i fred.

I dag tror store deler av Sunays slekt på Jesus, og Sunay er fortsatt pastor i ghettoen i Bulgaria.

 

Kilde: IBRA magasinet, nr. 6 – 2017, s. 25.