Mindre tristhet og ensomhet med borgerlønn

 

Mindre tristhet og

ensomhet med borgerlønn

 

Folk som fikk borgerlønn i Finland kom ikke lettere i jobb, men de ble lykkeligere. Det viser et to år langt forsøk der en gruppe arbeidsløse fikk en garantert inntekt på 6200 kroner i måneden. Deltakerne opplevde mindre tristhet og ensomhet.

 

Kilde: nrk.no (06.05.2020 kl. 15.14. Borgerlønnmottakere lykkeligere.)