Mindre arbeidspress og økonomisk press med borgerlønn

 Mindre arbeidspress og økonomisk press med borgerlønn

 

En finsk studie viser at folk som fikk borgerlønn ble lykkeligere. Det viser et to år langt forsøk der en gruppe arbeidsløse fikk en garantert inntekt på 6200 kroner i måneden. Deltakerne opplevde mindre tristhet og ensomhet.

Det er ikke vanskelig å argumentere for at borgerlønn fører til mindre økonomisk press og arbeidspress.

Økonomisk press og arbeidspress er faktorer som kan bidra til flere selvmord, og videre er skolen en stressfaktor for mange unge. Det sier Yukio Saito som er leder for den japanske foreningen for forebygging av selvmord.

 

 

Kilder:

nrk.no (06.05.2020 kl. 15.14. Borgerlønnmottakere lykkeligere.)

https://www.nrk.no/urix/faerre-sjolvmord-i-japan-under-koronakrisa-1.15017876, lest 16.05.2020

https://www.dn.no/d2/arkitektur/bolig/arkitektur/teknologi/3d-printeren-vulcan-ii-kan-printe-et-hus-pa-under-et-dogn/2-1-606284, lest 16.05.2020

 

(Borgerlønn ser ut til å kunne være et viktig og riktig tiltak i arbeidet med å bedre den nasjonale psykiske folkehelsen.

Det kan være behov for rimelige boliger for å kunne leve av rundt kr. 200,- pr. dag. 3D-printing av hus kan være en idé i denne forbindelse og kan kanskje være et offentlig anliggende i fremtiden?)