-Jeg tenkte at det ikke gjaldt meg eller at det i alle fall ikke var viktig akkurat nå

 -Jeg tenkte at det ikke gjaldt meg eller

at det i alle fall ikke var viktig akkurat nå

 

Filmen Jesus (1979) produsert av den evangeliske organisasjonen ‘The Jesus Film Project’ er fremdeles et hyppig brukt redskap i arbeidet med å utbre evangeliet, for eksempel som en del av et evangelisk møte med lovsang, vitnesbyrd og taler.

Night Ataliba fra Uganda forteller om hva som skjedde med henne da Jesusfilmen ble vist i landsbyen Kananage der hun bor:

-Jeg er så glad for at det ble vist film her i vår landsby disse dagene. Jeg har hørt evangeliet mange ganger tidligere, men egentlig aldri tatt budskapet på alvor. Jeg tenkte på en måte at det ikke gjaldt meg, eller at det i alle fall ikke var noe som var viktig akkurat nå.

Hun forteller videre at hun ble berørt da evangeliet ble forkynt i forbindelse med visningen av filmen.

-I går kveld da en av dere i teamet forkynte evangeliet, traff budskapet meg med stor kraft. Jeg bestemte meg der og da for å åpne hjertet mitt og ta imot Jesus. Det er jeg veldig glad for at jeg gjorde. Jeg kjenner en enorm glede og en ny type fred inni meg som jeg aldri har kjent tidligere. Nå vet jeg at jeg er på vei til himmelen.

 

Kilde: IBRA magasinet, 2, 2020 s. 17