Bra for helsa å gå i kirken

 Bra for helsa å gå i kirken

-Tomme kirkebenker er en krise for amerikansk folkehelse, ifølge professor Tyler J. VanderWeele og visedirektør Brendan Case ved Human Flourishing Program ved Harvard University.

-Flere store, godt designede forskningsbaserte undersøkelser har funnet at deltakelse i gudstjenester er forbundet med høyere levealder, mindre depresjon, mindre selvmord, mindre røyking, mindre rusmisbruk, bedre utsikter til å overleve kreft og hjerte- og karsykdommer, mindre skilsmisse, bedre sosial støtte, mer mening i livet, bedre tilfredshet med livet, mer frivillig innsats og sterkere samfunnsengasjement, skriver de og påpeker at flere tidligere studier var svake metodisk, men at forskningen blir stadig sterkere.

Forskerne, som selv er troende kristne, påpeker også at Jesus foreskriver en gjensidig ansvarlighet mellom sine etterfølgere som fremmer god sameksistens.

-Kristne som fellesskap er kalt til å hjelpe hverandre til å omvende seg, forandre seg og forsone seg med hverandre.

 

Kilder:

dagen.no, 09.11.2021. Godt for helsen å gå i kirken (leder).

Christianity today, 19.10.2021. Tyler J. VanderWeele & Brendan Case. Empty pews are an american public health crisis.