Om den religiøst motiverte bekymringsløsheten

 Om den religiøst motiverte bekymringsløsheten

 

Tore Laugerud (2021) skriver:

 

"Den nye virkeligheten trer i kraft ved at mennesker oppsøker den: "Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg" (Matt 6, 33). Den religiøst motiverte bekymringsløsheten har store materielle ringvirkninger. Den er med å muliggjøre et samfunn preget av barmhjertighet og rettferdighet, og kan spille en avgjørende rolle for å opprettholde det i krisetider.


Den kristne handlingsveien bringer en forandring av de sosiale forholdene ved å sette mennesker i en ny stilling til Gud og dermed til deres omgivelser. Den nye sosiale situasjonen inntrer ved at mennesker får frihet til å dele uten bekymring og til å tjene nedover (Laugerud, 2021, s. 206)."

 

Kilde: Laugerud, Tore. (2021). Guds skjulte stemme. Oslo: Verbum.