-Det finnes to slags viten

 -Det finnes to slags viten

 

Journalist Charlotte Rørth (2015) skriver at filosofen Thomas av Aquinas (1225-1274) mener at det finnes to slags viten:

 

"En som vi kan skaffe oss ad intellektets vei. Og en annen som vi kommer til gjennom kjærlighet og enhet med Gud.

Den første slags viten kan føre langt på alle områder, også på det religiøse. Ogd et er her Aristoteles' dyder, som Thomas ga ny fylde i sin tids samfunnsdebatt, befinner seg. De dydene kan man lære via intellektet, mente han. Det gjelder de såkalte kardinaldydene: visdom, rettferdighet, mot og selvbeherskelse.

Men de neste tre dydene, tro, håp og kjærlighet, kan vi ikke utvikle gjennom det vi kaller viten. Den viten som i Thomas' definisjon er viten utviklet via intellektet. For å nå disse tre dydene skal en annen form for vitensprosess finne sted. Den krever hengivelse til åpenhet, og - ifølge Thomas - hjelp fra Gud. Kun når man er sett av ham og våger å anerkjenne det, kan man nå den lukken som Thomas av Aquinas mener alle har adgang til (Rørth, 2015, s. 165-166)."

 

Kilde: Rørth, Charlotte. (2015). Jeg møtte Jesus. Stavanger: Paradigmeskifte forlag.