-Stille, stille, Jesus kommer.

 -Stille, stille, Jesus kommer

 

Journalist Charlotte Rørth (2018) skriver at oldefaren til morfaren til pensjonert sogneprest Henning Astrup på sitt dødsleie sa til de som var samlet rundt ham:

-Stille, stille, Jesus kommer.

 

 (Rørth, 2018, s. 31).

 

Kilde: Rørth, Charlotte. (2018). Vi møtte Jesus. -og hvordan det angår andre? Stavanger: Paradigmeskifte forlag.