Husket 12-sifret tall under ut-av-kroppen-opplevelse

 

 

Husket 12-sifret tall under

ut-av-kroppen-opplevelse

 

Det finnes en rekke eksempler på verifiserte ut-av-kroppen-persepsjoner under en nær-døden-opplevelse; Blant annet inneholder boka 'The self does not die. Verified paranormal phenomena from near-death experiences' over hundre verifiserte opplevelser (Rivas, Dirven & Smit, 2016).

 

Ett av disse tilfellene har sykepleier og professor Norma Bowe nær kjennskap til:

En pasient hadde ligget flere uker i koma, hadde hatt hjertestans og blitt gjenopplivet. I ettertid fortalte pasienten at hun hadde hatt en ut-av-kroppen-opplevelse i forbindelse med hjertestansen.

 

Pasienten hadde en tvangslidelse som var sentrert om å huske tall. Under ut-av-kroppen-opplevelsen hadde pasienten memorert serienummeret til respiratoren som kroppen hennes var koblet til.

 

Norma Bowe skrev ned dette nummeret da pasienten fortalte om opplevelsen sin, men tenkte deretter først ikke noe mer over det.

 

En dag skulle respiratoren fjernes fra rommet fordi pasienten ikke trengte den lenger. I den tidsperioden da dette fant sted, var det vanlig at respiratorer var ganske høye.

 

En sykehusansatt ble tilkalt for å tørke støv av respiratoren og brukte stige for å komme til på toppen. Det viste seg at nummeret på toppen av maskinen (et tolvsifret tall) var helt identisk med det nummeret som pasienten hadde memorert under sin ut-av-kroppen-opplevelse i forbindelse med hjertestansen (Rivas, Dirven & Smit, 2016, s. 35-36).

 

Kilde: Rivas, T., Dirven, A. & Smit, R. H. (2016). The self does not die: verified paranormal phenomena from near-death experiences. Durham, North Carolina: IANDS Publications.