Undervisning om Djevelen og onde ånder

Undervisning om Djevelen og onde ånder

 

Hva Bibelen sier om Djevelen og de onde åndene, deres natur, karakter og virksomhet, samt hvordan vi oppfordres til å forholde oss til dem, er tema for denne undervisningen.

Efeserbrevet 6, 11

Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot Djevelens listige knep.

Peters 1. brev 5, 8-9

Vær edrue, vær årvåkne! For deres motstander, Djevelen, går omkring som en brølgende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen, og vit at deres brødre rundt i verden utstår de samme lidelsene.

Johannes 1. brev 3, 8

Den som gjør synden, er av Djevelen, for Djevelen har syndet fra begynnelsen. I denne hensikt ble Guds Sønn åpenbart, at Han skulle gjøre Djevelens gjerninger til intet.

Matteus 13, 19

Når noen hører rikets ord og ikke forstår det, kommer den onde og røver bort det som ble sådd i hjertet hans.

Matteus 4, 1-11

Da ble Jesus av Ånden ledet ut i ødemarken for å bli fristet av Djevelen. Og da Han hadde fastet i førti dager og førti netter, ble Han til slutt sulten. Da fristeren kom til Ham, sa han: "Hvis Du er Guds Sønn, da si at disse steinene skal bli til brød." Men Han svarte og sa: "Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn." Da tok Djevelen Ham med opp til Den hellige stad, stilte Ham på templets tinde og sa til Ham: "Hvis Du er Guds Sønn, så kast Deg ned! For det står skrevet: Han skal gi Sine engler befaling om deg, og: På sine hender skal de bære deg, så du ikke støter din fot mot noen stein." Jesus sa til ham: "Det står også skrevet: Du skal ikke friste Herren din Gud." Igjen tok Djevelen Ham med opp på et meget høyt fjell og viste Ham alle verdens riker og deres herlighet. Og han sa til Ham: "Alt dette vil Jeg gi Deg hvis Du vil falle ned og tilbe meg." Da sa Jesus til ham: "Bort med deg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og Ham alene skal du tjene." Da forlot Djevelen Ham, og se, engler kom og tjente Ham.