Undervisning om Guds egenskaper

Undervisning om Guds egenskaper

Hva Bibelen sier om Guds egenskaper, er tema for denne undervisningen.

Salme 4, 4

Men dere skal vite at Herren har utvalgt Seg den gudfryktige.

Salme 30, 6

For et øyeblikk varer Hans vrede, men Hans nåde varer hele livet.

Salme 25, 8

God og rettvis er Herren. Derfor lærer Han syndere veien.

 

Joel 2, 13-14

Vend om til Herren deres Gud, for Han er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rik på miskunn, Han angrer det onde. Hvem vet om ikke Han vil vende om og angre, og etterlate Seg en velsignelse..

Salme 46, 10

Han (Herren) gjør slutt på kriger.

Salme 86, 15

..Du, Herre, er Gud, full av barmhjertighet. Du er nådig, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet.

Salme 97, 2

Rettferdighet og rett er Hans trones grunnvoll.

 

Hebreerbrevet 12, 29

..Vår Gud er en fortærende ild.

 

Johannes 1. brev 2, 29

Når dere vet at Han er rettferdig, så forstår dere også at hver den som gjør rettferdigheten, er født av Ham.

Lukas 6, 36

"Vær derfor barmhjertige, slik som deres Far også er barmhjertig." Jesus Kristus

Matteus 11, 29 

"Ta Mitt åk på dere og lær av Meg, for Jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for sjelene deres." Jesus Kristus

 

2. Mosebok 34, 6-7

Herren gikk forbi rett framfor ham og forkynte: "Herren, Herren Gud, Han er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet, Han fastholder miskunnhet mot tusen slektsledd, tilgir misgjerning og overtredelser og synd. Han holder sannelig ikke den skyldige uskyldig, men lar fedrenes misgjerninger komme over barn og barnebarn i tredje og fjerde slektsledd."

 

 

Salme 11, 7

For Herren er rettferdig; Han elsker rettferdighet.

 

 

2. Krønikebok 24, 20

Da kom Guds Ånd over Sakarja, presten Jojadas sønn, som sto fram for folket. Han sa til dem: "Så sier Herren Gud: Hvorfor bryter dere Herrens bud? Slik kan det ikke gå dere godt. Fordi dere har forlatt Herren, forlater også Han dere."