Undervisning om håndspåleggelse

Undervisning om håndspåleggelse

Hva Bibelen sier om håndspåleggelse, er tema for denne undervisningen.

 

2. Timoteus brev 1, 6

Derfor minner jeg deg om å vekke Guds nådegave til live, den som er i deg ved at jeg la hendene mine på deg.

 

Apostlenes gjerninger 13, 2-4

Mens de tjente Herren og fastet, sa Den Hellige Ånd: "Ta ut for Meg Barnabas og Saulus til den gjerningen som Jeg har kalt dem til." Etter å ha fastet og bedt og lagt hendene på dem, sendte de dem av sted. Da de slik var sendt ut av Den Hellige Ånd, dro de ned til Seleukia, og derfra seilte de til Kypros.

Hebreerbrevet 6,1-2

Idet vi nå lar den mer grunnleggende læren om Kristus ligge, skal vi gå videre til det fullkomne og ikke igjen legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, med lære om dåp, om håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom.