Undervisning om å arbeide

Undervisning om det å arbeide

Hva Bibelen sier om det å arbeide, er tema for denne undervisningen.

 

Johannes 6, 27

"Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer til evig liv, den som Menneskesønnen skal gi dere." Jesus Kristus 

Salme 127, 1-2

Hvis ikke Herren bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis ikke Herren vokter byen, våker vaktmannen forgjeves. Da er det forgjeves at dere står tidlig opp og sitter oppe til det er sent og sliter hardt for å få brød å ete. Det samme gir Han Sin elskede mens han sover.

Salme 34, 10

Frykt Herren, dere Hans hellige! Hos dem som frykter Ham, er det ingen mangel

 

Matteus 6, 31-34

"Vær derfor ikke bekymret og si: "Hva skal vi spise?" eller "Hva skal vi drikke?" eller: "Hva skal vi ha på oss?" For alt dette søker hedningene etter. Men deres himmelske Far vet at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og Hans rettferdighet! Så skal alt dette bli gitt dere i tillegg. Vær derfor ikke bekymret for dagen i morgen! For dagen i morgen skal bekymre seg for det som hører den til. Hver dag har nok med sin egen plage." Jesus Kristus