Undervisning om rettferdighet

Undervisning om rettferdighet

Hva Bibelen sier om rettferdighet, er tema for denne undervisningen.

Filipperbrevet 3, 7-17

..Alt det som var en vinning for meg, det regner jeg som tap for Kristi skyld. Ja, så visst regner jeg alt som tap sammenlignet med det som er så mye mer verd, kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre. På grunn av Ham har jeg lidd tap på alt, og jeg regner det som søppel, for at jeg skal vinne Kristus og bli funnet i Ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den som blir gitt ved troen på Kristus, rettferdigheten som er av Gud på grunn av troen, og for at jeg skal kjenne Ham og kraften av Hans oppstandelse og samfunnet med Hans lidelser ved at jeg blir likedannet med Hans død, om jeg på denne måten kan nå fram til oppstandelsen fra de døde. Ikke slik å forstå at jeg allerede har forstått det eller at jeg allerede er blitt fullkommen. Men jeg jager fremover, så jeg kan gripe tak i det, ettersom Kristus Jesus også har grepet tak i meg. Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som er bak, og strekker meg ut etter det som ligger foran. Jeg jager mot målet, mot den seierspris som Gud fra det høye kalte oss til i Kristus Jesus. La oss altså, så mange som er fullkomne, ha dette sinn. Og hvis dere tenker annerledes i noe, skal Gud også åpenbare dette for dere. Det gjelder at vi så langt vi har nådd, fortsetter etter den samme rettesnor og har det samme sinnelag. B rødre, vær mine etterfølgere, og legg merke til dem som vandrer slik, ettersom dere har oss som forbilde.

1. Timoteus brev 6, 11

Men du, Guds menneske...jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet!